Военна академия - декларации по ЗПКОНПИ

Военна академия - декларации по ЗПКОНПИ

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Антикорупция - декларации по ЗПКОНПИ

Контакти с Военна академия "Г. С. Раковски"

Военна академия "Г. С. Раковски"

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82

1504 София, България

Отдел „Връзки с обществеността и международна дейност“ /+ 359 2/ 92 26 550

Отдел „Административен“ /+ 359 2/ 92 26 504

Отдел „Логистика“ /+ 359 2/ 92 26 513

Отдел „Учебна дейност“ /+ 359 2/ 92 26 574, 26 572, 26 586, 26 511

Отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ /+ 359 2/ 92 26 507

https://rndc.bg